Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Hříchy v digitalizaci

Bez ohledu na velikost firmy roste tlak na digitalizaci všech jejích procesů. Digitalizace přitom není jen o používání CRM, Teamsů nebo nového SAPu. Valí se na společnosti doslova ze všech stran. A znáte to, čím více se na něco v podnicích tlačí, tím větší to vyvolává emoce. Digitalizace v takovou chvíli přichází o hravost a potenciál úspěchu na první dobrou. Hříchů v digitalizaci je ale ještě více.

Ještě než se pustíte do další digitalizace

Překážek efektivního řízení firem směrem k úspěšné digitalizaci je hned několik.

 1. Nedostatečná komunikace v týmech

Nedostatečná komunikace v týmech je hodně častý problém. Málokdy se rovnou řeší. Dlouhodobě má za následek špatnou spolupráci v týmu a spoléhání na jednotlivce. 

Šéf ale  musí spolupracovat s celým týmem. Obklopit se lidmi, kteří mají hlubší znalosti než on sám a těmto lidem také naslouchat. Benefitem otevřené komunikace je kromě společného vedení změn i přirozená diskuze o obavách z nastupujících změn, strach z výpovědi, ale i návrhy na zlepšení procesů.

Je na organizaci, aby zavedla konkrétní podobu interní a externí komunikace. Např.: 

 • o čem se má komunikovat,
 • kdy se má komunikovat,
 • s kým se má komunikovat,
 • jak se má komunikovat,
 • kdo má komunikovat.
 1. Nedostatek informací v reálném čase

Situace, kdy členové týmu nejsou schopni efektivně sdílet informace, mohou mít za následek

 • zpoždění s plněním úkolů,
 • nesprávná rozhodnutí, 
 • nespokojenost zaměstnanců.

Informace a data jsou zásadní devizou každé společnosti. Jen s relevantními informacemi je možné provést analýzu, vyhodnotit ji a navrhnout vhodné kroky.

 1. Chybějí dlouhodobá řešení

Vize, cíle a mise dávají firmě do budoucna jasný směr. Dlouhodobé cíle se pak rozpracovávají na krátkodobé cíle. Pokud se jich společnost drží, zaměstnanci vidí, jakými kroky přispívají k jejímu plnění.

„Stává se, že přijdeme do společnosti a od vedení slyšíme, jak je dosavadní digitalizace bolela. Při bližším auditu obvykle zjistíme, že u nich vládne jeden z výše uvedených neduhů. Někdy dokonce všechny tři najednou,“ sdílí Aleš Kuboušek svou zkušenost z praxe interim manažera.

Z výše uvedeného už zřejmě tušíte, že problém není samotná digitalizace. Digitalizace bolí, pokud se nastavuje na špatně postavených vnitrofiremních základech. Trable s digitalizací ale fakticky začínají někde jinde než v technické sféře.

Jak tedy začít s digitalizací

Významně pomáhá pohled zvenčí a názor třetí strany. Často ve firmách narážíme na provozní slepotu. O těchto klíčových problémech se ve společnostech na nejvyšší úrovni neví. Nevidí je. AJKA-SOLUTION při digitálních a firemních auditech společnosti neukazuje jen na tyto nedostatky. Ještě jsme neviděli firmu, která by neměla budoucí potenciál, výjimečné schopnosti nebo know-how.

Překonejte hříchy digitalizace.

 • Nastavte si nejprve procesy. Digitalizace nasazená na nefunkční a zadrhávající se procesy nepřinese očekávaný efekt. Zlepšení, zrychlení ani vyšší kvalita výstupu nedosáhne možného potenciálu.
 • Zažeňte strach z finančně a časově náročné digitalizace. Na digitalizaci můžete jít postupně. Digitalizace neznamená změnu všeho najednou. Klidně si počkejte, až uzraje čas na nové sítě, IoT, připojené stroje, monitoring energií, ekologie.
 • Pojďte na digitalizaci projektově. Stanovte si cíle, postupné kroky, které na cestě uděláte. Nechte si poradit, pokud nevíte, jak digitalizaci provést, jaký čekat průběh.
 • Digitalizace neumí vyřešit vaše problémy. Sama o sobě to nedokáže. Nastavte si proto jednotlivé kroky a cíle.
 • Pokračujte stále dále. Digitalizace nekončí překročením jednoho milníku. Pokračuje stále dále. Tak jako postupuje technologický vývoj, musí firmy přezkoumávat své procesy a zapracovávat nové prvky a optimalizovat.

„Sofistikovaná řešení nasaďte později. Právě třeba platformu WorkSys. Společnost s ní můžete propojit s veřejně dostupnými daty jako jsou ceny energií. Ve firmě pak vybalancujete spotřebu energie, měření tepla a výrobní stroje,“ doplňuje Aleš Kuboušek.

Hlavní role: data

Pokud ještě váháte nad dalším krokem k digitalizaci, popřemýšlejte nad benefity. Digitalizace je práce s daty. Jejich propojení a provázání firmám umožňuje analyzovat data mezi sebou, najít nová spojení a souvztažnosti a najít odpovědi na širší spektrum otázek.

Zásadní vliv má na komunikaci ve všech směrech:

 • zefektivnění komunikace ve firmě, předávání informací, dostupnost informací mezi týmy, ale také zamezuje zneužití informací v místech, kam nepatří.
 • transparentní komunikaci se zákazníky. Digitalizace umožňuje automatizaci komunikace, ale také osobní řízení vztahů.
 • usnadňuje ještě třetí směr komunikace, a to směrem k dodavatelům a tím také efektivnější řízení vlastního skladového a materiálové řízení

Ani spolupráce s externí firmou nemusí znamenat posun. Základem každé spolupráce musí být konzultace, která mapuje základní potřeby firmy. Zmapuje se i rentabilita spolupráce. Ne vždy jsou představy managementu o změnách tím, co konzultant zjistí a vidí. V AJKA-SOLUTION máme odborníky s dlouhodobými zkušenostmi z oblasti průmyslu. Proto jsme schopni řešit různé požadavky a potřeby realizovat téměř na klíč.