Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Když se řekne digitalizace…

V České republice stále panuje názor, že je digitalizace pouze pro velké firmy. Dokonce zaostáváme v implementaci informačních systémů oproti ostatním evropským státům. Zdá se to až neuvěřitelné. Podívejte se, jaký je stav digitalizace v naší zemi. V čem musíme zabrat, abychom nezaspali pokrok.

Důležitost malých a středních podniků

Pro Českou republiku představují malé a střední podniky jádro ekonomické činnosti, zaměstnanosti i přidané hodnoty. Český průmysl ani zdaleka nestojí na obrovských průmyslových podnicích. Z celkového počtu podnikatelských subjektů jich 99,8 % patřilo v roce 2017 do kategorie malých a středních podniků. 

České malé a střední podniky v uvedeném roce: 

 • zaměstnávaly 58 % osob z celé podnikatelské sféry, 
 • přinášely přidanou hodnotu 54,6 %.   

Aby tyto podniky neztratily kontakt s rychle se měnícím trhem a růstem zahraničních firem, musí se přizpůsobit trendům v digitalizaci. Proto je extrémně důležité také povědomí o možnostech digitalizace. 

Podle studie společnosti Microsoft však mají české společnosti o 20 % nižší úroveň nasazení informačních technologií oproti ostatním evropským státům. 

Úroveň digitalizace

Na téma digitalizace proběhlo napříč Evropou mnoho diskuzí. Závěry německého výzkumu provedeného mezi lety 2014-2016 ukázaly tyto zajímavé souvislosti:  

 • 54 % firem obnovilo firemní informační technologie. Nakoupily a instalovaly nový hardware a software. 
 • 52 % firem modernizovalo uživatelské rozhraní. Obvykle šlo o modernizaci webových stránek, systémy pro komunikaci s dodavateli, online marketing, práci se sociálními sítěmi. 
 • 38 % firem investovalo do rozvoje IT expertízy. Firmy zajistily IT školení zaměstnanců či managementu firmy. 
 • 29 % firem prošlo projektem s cílem celkové reorganizace průběhu pracovních operací. 

Aktualizace webových stránek, digitální komunikace se zákazníkem a vedení online marketingu na sociálních sítí, případně pouhá aktualizace stávající IT infrastruktury nevede k vyšší efektivitě. Stále tak jde jen o nižší formu digitalizace

Na skutečnou úroveň digitalizace ukazuje právě až poslední bod. I v současné době probíhá poměrně málo projektů, které mají potenciál reformovat či modifikovat firemní modely. Naše zkušenost to potvrzuje.

Průmysl 4.0

Aby malé a střední podniky nezaostávaly v digitalizaci a konkurenčním boji, měly by se pustit do projektů, které jsou komplexní. Výstupy takových projektů ovlivní fungování celé společnosti, zasáhnou do celkové struktury podniku. Koncept Průmyslu 4.0 není jen pro velké společnosti, jak by se mohlo zdát. Právě menší firmy by se měly z těchto předsudků vymanit.  

V Ajka Solution jsme se vypořádali s digitalizací velkých firem, ale i těch menších. Pozitivní efekt digitalizace vidíme u všech. Projekt digitalizace je totiž často spojený s revizí interních procesů.

U klienta podle nastavení projektu identifikujeme místa, která znamenají plýtvání. Ta je nutné odstranit, aby se zvýšila produktivita a podnik fungoval v tzv. štíhlé výrobě. Po auditu společnosti navrhneme praktické zlepšení procesů, které urychlí toky ve výrobě. A nakonec i v jiných oblastech. Zkrátí se i další procesy, např. vývoj nových výrobků, proces zavádění nových produktů do výroby a celé plánování a práce s výrobními kapacitami.

Ajka Solution pomáhá zvyšovat efektivitu, produktivitu, a především flexibilitu firmy. 

Zdroje: 

 1. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017
 2. Proč technologie nestačí aneb digitální kultura jako konkurenční výhoda, Microsoft
 3. Německý výzkum digitalizace malých a středních podniků: Zimmermann Volker, Digitalisation in German SMEs: state of implementation and investment, KfW, 17/03/2018
 4. Digitální Česko v digitální Evropě
 5. Bokša Michal a kolektiv autorů; Digitální Česko v digitální Evropě; ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 2019; ISBN - 978-80-87042-75-5 (tištěná verze)