Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

OEE: jedno z nejdůležitějších KPI

Ačkoliv je OEE report podle data svého narození téměř před důchodem, opírají se o něj firmy po celém světě. Vytěžte z něj maximum díky digitalizaci. Poprvé se OEE report použil v 60. letech 20. století v Japonsku. Jde o ukazatel, který umožňuje srovnat účinnost výrobních zařízení, výrobních linek, hal, poboček a celých společností. OEE na všech úrovních prozradí, jak efektivní je váš výrobní proces. Právě proto je pro výrobní společnosti aktuální i dnes a nejspíš se na tom nic nezmění ani v budoucnu.

Teoretický základ

Pod zkratkou OEE se skrývají anglická slova Overall Equipment Efectiveness. V češtině se setkáte s označením CEZ, tedy celková efektivnost výroby. 

V OEE se odráží poměr dvou časů: užitečný čas zařízení, při kterém vyrábí definované výrobky, a skutečnou dobou, po kterou má zařízení vyrábět. Výpočet je s dostupnými daty velmi jednoduchý. Hodnotu OEE získáme vynásobením tří veličin.

  • Dostupnost (availability). Poměr doby, kdy zařízení skutečně vyrábělo a kolik času mělo být v provozu.
  • Výkon (performance). Výkon vyjadřuje poměr skutečného a plánovaného výstupu. 
  • Kvalita (quality). Ukazatel kvality vychází z poměru kvalitních a všech vyprodukovaných výrobků.

Co prozradí data

Výsledná hodnota OEE se uvádí v procentech. 100 % znamená, že výstup splňuje nastavené metriky kvality, nedošlo k výpadkům, odstávkám. Za velmi dobrý výsledek se považuje OEE 85 %, v automatizovaných provozech pak nad 90 %.  

Na 100 % nedosáhnete, jde o teoretickou hodnotu. Důvody jsou prosté. Ne všechny výrobky projdou kontrolou kvality, stroje prochází plánovanými odstávkami, dochází ke střídání směn u strojů, řeší se u nich neplánované výpadky, čekání na materiál

Pro každý výpočet jsou zásadní data. Některá vstupní data už nejspíš máte a získáváte. Jednou z cest je jejich ruční shromažďování. V praxi to třeba znamená, že se posledních 30 minut směny pracovník soustředí na zpracování reportu. V excelu vede informaci, kolik vyrobili kusů, kolik z nich bylo zmetků a kolik ve stanovené kvalitě. 

Pokud je získání dat spojené s lidskou činností, vždy jde o neefektivní využití času pracovníka. Sběr dat a jejich zpracování je časově náročné a tím pádem také nákladné. Osoba z výroby věnuje čas neproduktivní činnosti, reportingu. Aktuálnost dat je druhým důležitým aspektem. Zpětně analyzovaná data jsou bezesporu důležitá. Upozorní vás na do očí bijící chyby. Data ale zastarávají a v mezičase mohlo dojít ke změnám, nebo dokonce zařízení mohlo po mnoho hodin bezpovšimnutí pracovat s chybou. 

Automatizace zpracování dat

Daleko efektivnější je automatické získávání dat. S automatizací této činnosti pomáhají senzory. Data odesílají na určená místa. Pokud takto získaná data analyzujete v jediném rozhraní, např. WorkSys, okamžitě získáte jasný ukazatel výkonu společnosti. Online. 

V praxi je mistr výroby, kvalitář, okamžitě notifikován, když je na lince více jak 5 chybných výrobků. Nebo i 2 výrobky, to je na vás. Kvalitář zastavuje výrobu, aby nedošlo k plýtvání materiálu při realizaci nekvalitních výrobků. 

Využití OEE reportu jde ještě dál. Pro splnění normy a termínu dohodnutého se zákazníkem víte, že máte za den vytvořit 600 kusů do 17:00. Prostřednictvím systému v každou chvíli víte, jestli se držíte plánu. Problém nastává, pokud online daty nedisponujete a až v 16:00 zjistíte, že vám chybí ještě 300 kusů. Následuje pokuta, poškození reputace, zbytečně vydané prostředky na logistiku, kterou nevyužijete. 

Online OEE z WorkSys

OEE report z WorkSys je variabilní. Každý klient si tento report může měnit podle vlastní potřeby. Vytvořte si graf a sledujte v reálném čase např. tyto údaje:

  • celková dostupnost (availability) linky,
  • celkový výkon (performance) linky,
  • kvalita (quality) linky,
  • OEE pro danou linku,
  • množství výrobků na daném zařízení,
  • výrobky z daného zařízení, které prošly kontrolou kvality, 
  • výrobky z daného zařízení, které kontrolou kvality neprošly.

Uvidíte průměry za celou výrobní halu, za jednotlivé linky, za každé zařízení zvlášť. 

Informace mohou jít až do takového detailu, že máte OEE ke každé jednotce v danou chvíli online. Každý získaný atribut je možné vizualizovat. 

Dále si v čase srovnáte, zda se zlepšujete a vaše výroba je efektivnější. Informace z OEE reportu vám prozradí, zda je vhodné vyměnit konkrétní zařízení pro jeho chybovost nebo časté výpadky. 

Ozvěte se nám, rádi vám ukážeme další praktické využití OEE reportu, popř. vám zpřístupníme demo prostředí s živými daty.