Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Průmysl 4.0 - budoucnost, která už začala

Průmysl 4.0 je jedním z devíti konceptů, mezi které patří i IoT, big data, umělá inteligence a další. Jeho stěžejním tématem je digitalizace. Oborová společnost o něm mluví zhruba posledních deset let. Stále ještě hodně firem věří, že digitalizace patří velkým firmám, a že menší podniky vystačí s tradičními způsoby výroby. Nevystačí. Průmysl 4.0 je budoucností, která už začala.

Průmysl 4.0 - budoucnost, která už začala

Průmysl 4.0 je jedním z devíti konceptů, mezi které patří i IoT, big data, umělá inteligence a další. Jeho stěžejním tématem je digitalizace. Oborová společnost o něm mluví zhruba posledních deset let. Stále ještě hodně firem věří, že digitalizace patří velkým firmám, a že menší podniky vystačí s tradičními způsoby výroby. Nevystačí. Průmysl 4.0 je budoucností, která už začala.

Čtvrtá průmyslová revoluce

Cloud. Big data. IoT a umělá inteligence. Všechny s průmyslem 4.0 souvisí. S trochou nadsázky můžeme říct, že koncepce průmyslu 4.0 na nich staví. 

Je to tím, že výrobní průmysl je mírně pozadu za aktuálním stavem IT technických řešení.

Faktory ovlivňující výrobu

Základní principy průmyslu 4.0 popisujeme v předchozím článku. Jeho vrcholem je inteligentní továrna a její autonomní řízení.

To je v dnešní době stále nežádoucí, protože člověk stále přebírá odpovědnost za dodržování výrobních, kvalitářských a bezpečnostních norem. Díky nasazení umělé inteligence dochází k významnému urychlení výrobních procesů. Dále také ke snižování chybovosti výrobních systémů a významné eliminaci zmetkovosti. 

Digitální svět

Digitalizace je důležitou součástí světové ekonomiky v tomto století. Tvoří základní pilíř nejen průmyslu 4.0, ale především dlouhodobé konkurenceschopnosti firem. 

Pomáhá zvyšovat efektivitu, produktivitu, a především flexibilitu firmy. Výrazně zkracuje procesy, např. vývoj nových výrobků, proces zavádění nových produktů do výroby a celé plánování a práci s výrobními kapacitami.

Pomoc nebo hrozba

Scénáře sci-fi filmů vykreslují digitální svět jako hrozbu. Autonomní systémy dosáhnou takového propojení, že ohrozí lidskou práci, a nakonec převezmou řízení. Nechme prosím tyto hrozby filmovým režisérům. Ve skutečnosti digitalizace představuje nové možnosti a cesty do nových obchodních modelů, které by jinak nebyly vůbec možné.

Učebnicovým příkladem je pandemie Covid-19. Firmy, které zavedly principy Průmyslu 4.0 a tedy i digitalizaci, v obecné rovině zvládly, koronavirovou krizi daleko lépe než společnosti, které k ní přistoupily jen částečně nebo zatím nepřistoupily vůbec. 

Jako každý pokrok, i přechod firem na digitální technologie, přináší rizika. Hlavní roli hraje rychlá reakce na současný vývoj, flexibilita a adaptabilita firem. Tedy, posilování vzdělání a kvalifikace, podpora výzkumu, budování spolupráce mezi výrobní základnou a službami.

Digitalizace je obrovskou šancí. Je náročná. Není jen otázkou přímé vazby se zkušenějším podnikem, ale také kooperace s cizími obory.

Malé podniky vs. velcí hráči

Generální ředitel Siemens, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ing. Eduarda Palíšek, Ph.D., MBA, v rozhovoru pro Svět průmyslu uvádí, že ještě stále existuje hodně firem, které postupují tradičním způsobem a věří, že digitalizaci si mohou dovolit pouze velké firmy.

Není tomu tak. Skvělým příkladem je společnost Koran, ve které v loňském roce působil na pozici interim manažera zakladatel Ajka-Solution, Aleš Kuboušek. Koran je malou rodinnou firmou z Jižních Čech. I díky postupné digitalizace se dostali do černých čísel a dále šetří náklady. Využívají digitální dvojče a aktuálně testují malého robota. Novinky a zajímavosti z Koranu můžete sledovat na jejich LinkedIn profilu.

Investice vs. náklady

Některé firmy argumentují, že nemohou digitalizovat z důvodu dodatečných nákladů. Digitalizace firmy představuje investici. V dnešní době existuje řada dotačních programů. Např. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nebo program Digitální podnik. Na stránkách poradenských agentur najdete bližší informace a některé z nich pořádají dokonce bezplatné webináře.

Tradičními metodami práce „po staru“ firmy generují zbytečné náklady. Můžeme říct, že bez digitalizace podniky v podstatě vyhazují peníze. Investicí do digitalizace mohou ušetřit výdaje za výrobu zmetků, za papírovou dokumentaci, ztrátový materiál atd. Jde tedy pouze o realokaci zdrojů v rámci firmy.

Vzhledem k tomu, že ve světě digitalizace postupuje opravdu mílovými kroky, může se velice rychle stát, že pokud se firmy už nenapojí na digitální dodavatelský řetězec tak z něj vypadnou.

Budoucnost začala

Neřešíme, co jste měli udělat a neudělali. Zhodnotíme aktuální stav a pustíme se do práce. Naším cílem je, abyste chápali všechny souvislosti v rámci digitalizace, abyste byli konkurenceschopní, drželi si dobré postavení na trhu a ušetřili zbytné náklady a investovali pouze do věcí, které vaši firmu posunou vpřed. Obraťte se na nás. Dostaneme vaši firmu do budoucnosti, která začala.