Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Průmysl 4.0 - pozvolná revoluce

Nároční spotřebitelé, tlak na rychlé dodání precizních výrobků a schopnost okamžité reakce na změny. Průmysl čelí velkému tlaku. Pokud chce firma v tomto boji uspět, musí znát aktuální trendy ve výrobě, logistice, bezpečnosti, získávání a analýzy dat. Už několik let se v této souvislosti hovoří o Průmyslu 4.0.

Průmysl 4.0 nemá jasně danou definici, abychom si mohli odškrtnout, jestli už ho ve firmě máme nebo se k němu blížíme. Jde o přirozené pokračování Průmyslu 3.0, stejně tak jako jeho dalším pokračováním bude Průmysl 5.0. Mezi těmito průmyslovými revolucemi se nedá nakreslit jasná dělící čára. Nástup Průmyslu 4.0 umožnil zcela ojedinělý rozvoj informačních technologií, robotizace, mobilní komunikace, propojení, sdílení informací a práce s daty.

Některé zdroje hovoří o 4, jiné o 9 pilířích tohoto konceptu. Jedno je jisté. Žádná firma se nemusí řídit všemi pilíři. Přitom fungují jako skvělá inspirace, čeho všeho se dá ve společnosti ještě dosáhnout. Tím hlavním a základním znakem Průmyslu 4.0 je sblížení průmyslové výroby a digitálních technologií.

Data

Big Data. Společnosti generují ohromné množství dat. Pocházejí z CRM, ERP, výrobních zařízení, senzorů. Data sama o sobě společnost na vyšší úroveň nevyšvihnou. Před konkurenci je posouvá jejich schopnost tato data nejen v reálném čase analyzovat. Díky těmto informacím se firmy dokáží rychleji rozhodovat, předvídat a automatizovat.

Průmyslový internet věcí (IIoT). Ve vztahu k domácnostem se setkáte s označením IoT Internet of Things, v průmyslu IIoT Industrial Internet of Things. Zařízení, stroje i výrobky o sobě podávají v reálném čase informace o svém aktuálním stavu a třeba umístění. Díky IIoT je okamžitě zpracováváme a vyhodnocujeme. Tím se mnohdy předchází výpadkům, společnosti dodržují údržbu, sledují zásoby, roste i kvalita výrobku.

Cloud Computing. Cloud se využívá pro komunikaci a pro práci s daty. Vzdálený přístup k datům mění fungování mnoha oborů. Zaměstnanci nemusí být přítomni v kanceláři, připojit se mohou odkudkoliv. Na jednom dokumentu pracuje více osob.

Špičky Průmyslu 4.0

Digitální dvojče. Digitální kopie reálného stroje patří k jednomu z vrcholů Průmyslu 4.0. Digitální dvojče simuluje např. výrobní zařízení a zaměstnanec se s ním učí pracovat bez rizika výroby skutečných zmetků nebo poškození stroje. Namodelujete různé situace a alternativy, ve kterých hledáte nejefektivnější cestu bez finančních i kapacitních ztrát. Používáním digitálního dvojčete si zaměstnanec automatizuje postupy i způsob komunikace se zařízením. Naučí se provádět opravy i úpravy zařízení. Digitální dvojče může být i digitální kopie hotového výrobku, mezivýrobku, procesu.

Rozšířená realita (augmented reality AR). Přenesete reálné informace z výroby a zobrazíte si je ve 2D nebo 3D podobě virtuálně. Rozšířená realita je další z nástrojů pro vyšší efektivitu, produktivitu, kvalitu, zrychlení oprav i zvýšení bezpečnosti. Pro zobrazení se používají chytré brýle i mobilní zařízení. Zobrazit se mohou nejen výrobky, ale i instrukce k opravě a montáží. Stačí jen pohled na danou věc přes chytré brýle.

3D tisk. Vývoj 3D tisku posunul Průmysl 4.0 o velký kus dopředu. Jde o nástroj používaný zejména k tvorbě prototypů. Výrobky 3D tisku se v současné době staly plnohodnotnými výstupy. Používají se v letectví i automobilovém průmyslu. A nejde jen o tradiční plastové výrobky, ale i karbonové směsi nebo keramiku. 3D tisk umožňuje rychlé dodání potřebného dílu, který by byl při výrobě tradičními technologiemi časově nebo finančně náročný. Mnohdy i nemožný.

Automatizace

Chytré továrny Průmysl 4.0

Autonomní roboti. Některé úkoly už nemusí plnit lidská síla, ale přenechávají se její třetí ruce, autonomním robotům. Rozsah činností je značný. V praxi se používají např. drony, které snímají inventarizační čísla ve skladu, mobilní roboti na základě získaných informací položku převezmou a přivezou. Jiní autonomní roboti plní úkoly nebezpečné pro lidské zdraví. Jednají na základě předem nastavených procesů, ale i na základě informací získaných v terénu.

Inteligentní továrny. Využitím uvedených technologií jako jsou autonomní roboti, IIoT, Big Data mohou firmy nakonec docílit téměř autonomního fungování výroby. Setkáte se také s označením Factory 4.0, Továrny 4.0.

Inteligentní produkty. Výstupem výroby mohou být také produkty, které poskytnou informace o své kvalitě, o svém uložení, podmínkách uložení, ale i o aktuálním využití. Těmito informacemi získáváme přehled o nutném servisu, vznikají podněty pro vývoj, kontrolu kvality. Předvídají se tím i další kroky údržby, plánování výroby náhradních dílů.

Lidé

Bez lidí a klasického lidského vstupu to nejde ani v Průmyslu 4.0. Lidem můžete dodat uvedená zařízení, pomocníky, ale hlavními tahouny jsou a ještě hodně dlouho budou  lidé. Informace jim umožní rychleji reagovat, rozhodovat s menší chybovostí, vyřešit problémy ve chvíli, kdy nastanou, případně problémům předcházet.

Celkově jsou společnosti naslouchající Průmyslu 4.0 odolnější a výroba efektivnější. Zavedení Průmyslu 4.0 do výrobních firem vyžaduje kvalitní analýzu používaných technologií a procesů.

Interim manažeři AJKA-Solution proto ve firmách nejprve provádí digitální audit, analýzu digitální připravenosti. Revidují a navrhnou optimalizaci veškerých firemních procesů. Následně připraví plán finančně i časově nenáročné postupné digitalizace.

Razíme heslo: „Krok po kroku k pokroku.“