Diese Webseite nutzt Cookies, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu gewährleisten. Cookies helfen uns, die Webseite mit Analysen zu verbessern. Mit einem Klick auf „Zustimmen“, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.Mehr erfahren

Information über Datenschutz

Diese Webseite beinhaltet Informationen über die angewandten Datenschutz-Regeln, welche gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DVSGO) der Europäischen Union durch die rechtliche Person AJKA - SOLUTION s.r.o. bezüglich dieser Webseite umgesetzt werden, welche im tschechischen Handelsregister ab dem 17. 1. 2018 mit dem Firemnsitz Malešice 42, 375 01 Dříteň, Tschechische Republik unter der Gewerbe-Identifikationsnummer 06774661 eingetragen ist (weiter als „AJKA”).

Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten

AJKA ist der Verwalter von Ihren personenbezogenen Daten und handelt gemäß des tschechischen Gesetzes Nr. 101/2000, Gesetzessmmlung zum Schutz von personenbezogenen Daten, jeweils in der aktuellen Fassung, mit der Gültigkeit zum 25. 5. 2018 der DVSGO (EU) 2016/679, zum Schutz von physichen Personenbezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und freiem Verkehr von solchen Daten, sowie der abgelösten Verordnung 95/46/EG.

Kontaktmöglichkeiten

Im Falle von datenschutzbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte an uns mittels einer E-Mail-Mitteilung auf die E-Mail-Adresse info@ajkasolution.cz.

Verarbeitete personenbezogenen Daten

Im Zuge der Beschaffung von unseren Produkten und Dienstleistungen, werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

 • Vorname und Nachname, ggf. der Firmenname
 • Rechnungsanschrift, ggf. Lieferanschrift
 • Identifikationsnummer, ggf. die Umsatzsteuernummer
 • E-Mail-Adresse, 

und in einigen Fällen auch die Telefonnummer, welche in Bestellungsformularen aufgeführt wird.

Diese personenbezogene Daten werden erfasst und in unseren Systemen gespeichert zweck der Buchführung für den Zeitraum von 10 Jahren ab der letzten Bestellung gemäß der tschechischen gesetzlichen Verpflichtungen.

Im Zuge der Registrierung zum Abonement von Newsletter, Informationen über Produkte, Dienstleistungen oder geplante Veranstaltungen werden folgende personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet:

 • E-Mail-Adresse, 

und in einigen Fällen auch der Vormane, der Nachname je nach Beschaffenheit von unseren Registrierungsformularen.

Diese personenbezogene Daten werden für solchen Zeitraum erfasst und verarbeitet, welcher für die Zurverfügungsstellung der durch die Registrierungsformulare angeforderten Informationen benötigt werden oder für den Zeitraum von fünf Jahren ab dem Reunerlässlich Tyto údaje shromažďujeme po dobu nezbytnou k poskytnutí daných informací a uvedenou v registračním formuláři anebo po dobu 5 let od data registrace, pokud nebude v registračním formuláři uvedeno jinak.

Zweck der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu zpracováváme za účelem dodání objednaného produktu a související komunikace, a k vystavování účetních a daňových dokladů a následně vedení účetní a daňové evidence. Některé z těchto údajů, zejména e-mailovou adresu a v některých případech také jméno nebo příjmení, využíváme pro zasílání informací o zveřejněných článcích nebo produktech souvisejících se zakoupeným produktem nebo službou, a to na základě “oprávněného zájmu”. Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

Osobní údaje, zejména e-mailová adresa a v některých případech jméno a příjmení, poskytnuté při registraci k odběru informací elektronickou poštou o zveřejněných článcích anebo k zaslání informací o produktu, službě nebo akci jsou zpracovávané za účelem poskytnutí takových informací.

Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

E-mailová adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání daňových dokladů a zálohových faktur, a další komunikaci s vámi.

Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten und Weitergabe an Dritte

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně.

Zpracování provádí zaměstnanci AJKY, přičemž zaručujeme, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Pro naplnění účelů popsaných výše využíváme systémy třetích stran, jejichž poskytovatelé jsou vzhledem k vám a vašim údajům v roli “zpracovatele” údajů, a kteří se smluvně zavázali ochraňovat bezpečí údajů předaných ke zpracování. Jsou to tyto systémy a subjekty:

 • webflow.com (jako poskytovatel platformy pro tvorbu a správu webových stránek a e-commercial služeb)
 • Microsoft Office 365
 • Google LLC (webová analytika, organizace práce, vedení obchodní agendy),
 • Poskytovatel externích účetních služeb účetnictví, BENE CB s.r.o.
 • LinkedIn (online reklama)
 • Facebook Inc. (online reklama),

případně další poskytovatelé systémů, aplikací a služeb, které v současné chvíli nevyužíváme.

Weitergabe der personenbezogenen Daten außehalb der Europäischen Union

Údaje předávané ke zpracování prostřednictvím systému webflow.com, tedy e-mailová adresa a v některých případech jméno, příjmení a telefon, jsou poskytovatelem služby ukládané ve Spojených státech amerických. Provozovatelé této služby se přihlásil k dodržování zásad systému „Privacy Shield“, který zajišťuje pravidla ochrany údajů odpovídající požadavkům legislativy Evropské unie.

Sicherheit und Schutz bezüglich der personenbezogenen Daten

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly a antivirovou ochranou.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“, které se ukládají na vašem zařízení a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky vašim zájmům. Užívání cookies lze zakázat nastavením vašeho internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové stránky zobrazovány v plné míře.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Rechte der Eigentümer der personenbezogenen Daten

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,
 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zustimmung mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Jako subjekt údajů předáním svých údajů prostřednictvím online anebo jiných formulářů výslovně akceptujete podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto dokumentu.

Gültigkeit ab dem 1. Februar 2020.