Školení a kurzy

Nejezděte na školení, my přijedeme za vámi.

Tvoříme školení, která jsou kombinací našich praktických zkušeností a teoretických znalostí. Školení a prakticky zaměřené workshopy připravujeme na míru vašemu provozu.

Naším cílem je, aby si vaši zaměstnanci odnesli skutečné znalosti, které budou umět použít na svém konkrétním pracovišti.

Školení realizujeme převážně formou uzavřených kurzů přímo u vás ve firmě. Dlouhodobě se nám u této varianty ukazuje největší přínos a efekt pro zákazníka, kdy může probíranou látku ihned konfrontovat s vlastním prostředím.

Vyberte si jedno z AUKOM školení s mezinárodně uznávaným certifikátem nebo školení, která pokrývají celou řadu oblastí řízení výroby a kvality, ISO a IATF norem, školení pro auditory nebo školení pro dodavatele koncernu VW.

Certifikovaná školení AUKOM:

AUKOM školení vyvinulo Výzkumné sdružení pro zajištění kvality (FQS) s cílem zajistit jednotnou odbornou úroveň znalostí v souřadnicové meřicí technice na celosvětové úrovni.

Seminář přináší a upevňuje základní znalosti výrobní měřicí techniky pro začátečníky i zkušenější metrology, podle nejmodernějších didaktických zásad.

Rozsah
5 dnů
Počet účastníků
Forma absolvování
Závěrečná zkouška a certifikát
Detail školení

Seminář prohlubuje základní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology, podle nejmodernějších didaktických zásad.

Rozsah
5 dnů
Počet účastníků
Forma absolvování
Závěrečná zkouška a certifikát
Detail školení

Seminář nabízí komplexní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology, kteří pracují na rozhraní s jinými odděleními a musí efektivně komunikovat.

Rozsah
5 dnů
Počet účastníků
Forma absolvování
Závěrečná zkouška a certifikát
Detail školení

Seminář poskytuje prohloubení znalostí o tolerancích tvaru a polohy podle norem DIN ISO a ASME pro pokročilé metrology, kteří pracují na rozhraní s jinými odděleními a musí efektivně komunikovat.

Rozsah
3 dny
Počet účastníků
Forma absolvování
Certifikát
Detail školení

Management workshop zvyšuje competence pro hodnocení a umožňuje účastníkovi rozpoznat nedostatky, cíleně je prověřit, a v případě potřeby iniciovat nápravná opatření.

Rozsah
2 dny
Počet účastníků
Forma absolvování
Závěrečná zkouška a certifikát
Detail školení

Vyberte si školení podle svých potřeb:

Seznámíme vás s nástroji a obsahem používaných termínů v rámci Průmyslu 4.0 a jeho aktuálním vývojem.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
5–15 osob
Detail školení

Naučíme vás využívat příležitosti ke zvýšení produktivity jednotlivých pracovišť nebo realizovaných procesů a uvažovat v duchu štíhlé výroby.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Základním obsahem normy je ochrana životního prostředí a prevence znečišťování.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Naučte se, jak organizovat pracoviště podle metodiky 5S a jak v pěti krocích eliminovat plýtvání, zvýšit produktivitu i bezpečnost na pracovišti a tím udělat další krok ke štíhlé (lean) výrobě.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Osvojte si metodiku 8D reportu díky kterému budete trvale zlepšovat kvalitu produktů a procesů v závodech.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Účastníci se kromě plánování kontrol seznámí s teoretickými principy IATF 16949, QS 9000 a VDA 6.1 pro pokročilé plánování produktů a kvality.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Školení Analýza systému měření (Measurement System Analysis, MSA) vás naučí ověřovat způsobilost nastaveného systému měření.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Analýza FMEA je jedna ze základních metod managementu rizik a je určena především automotive dodavatelům. Zároveň ji můžete aplikovat i pro splnění požadavků ISO 9001, ISO 14001 nebo IATF 16949.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
5–15 osob
Detail školení

Ukážeme vám, jak vést dokumentaci D/TLD podle požadavků VW na dodavatele bezpečnostních dílů a součástek, ale také vás naučíme provádět audit D/TLD.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Pomůžeme vám nastavit procesy tzv. self-auditu podle požadavků koncernových auditorů VW.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Seznámíme vás s požadavky VW na dodavatele s návazností na systém a proces výroby.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Účastníci si prohloubí znalosti o tolerancích tvaru a polohy dle ASME a ISO norem.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
5–15 osob
Detail školení

Seznámíme vás se standardem normy IATF 16949 s vazbou na ISO 9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Účastníci získají přehled o plánování, přípravě, provádění a vyhodnocování interních auditů.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
3–6 osob
Detail školení

Základní norma specifikující požadavky na systémy managementu jakosti pro použití v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Účastníci získají přehled o požadavcích normy ISO 9001 a přístup k nim z úhlu pohledu interního auditora.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
3–6 osob
Detail školení

Účastníci se naučí teoretické principy inspekčního plánování podle metody kontrolního plánu. Praktická cvičení pomohou pochopit, jak tyto metody aplikovat ve vaší společnosti.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Provedeme vás tvorbou Ishikawa diagramu, metodou 5S nebo metodou PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Seznámíme účastníky se základními pravidly PPAP, která jim pomohou správně a efektivně zpracovat zprávu o prvních vzorcích. Naučí se, jak vzorkovat a jak předkládat vzorkování zákazníkům.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Seznámíme vás se statistickými nástroji pro monitorování a řízení výrobních procesů závislých na čase. Ideální pro všechny, kteří řídí procesy v provozu nebo zkušebně.

Rozsah
1 den / 8 hodin
Počet účastníků
4–15 osob
Detail školení

Ukážeme vašim lidem, na co se zaměřit a jak provádět interní audity podle VDA 6.3. Zaměříme se na váš konkrétní provoz a požadavky zákazníků.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
3–6 osob
Detail školení

Účastníci získají praktické zkušenosti pro plánování, přípravu, provádění a vyhodnocování procesních interních audit včetně dostatečného vedení záznamu neshod, jejich vyhodnocení a sepsání závěrečné zprávy.

Rozsah
2 dny / 16 hodin
Počet účastníků
3–6 osob
Detail školení
Školení na míru

Nenašli jste vhodné školení pro váš provoz? Potřebujete stanovit koncepční plán vzdělávání vašich pracovníků? Ozvěte se nám, připravíme vám školení na míru.

Kontaktujte nás