Monitoring výroby

Mějte vždy online k dispozici OEE, zakázky, “úzká hrdla” výroby, monitoring pracovníků, vizualizaci výrobních operací. Data potřebná pro predikci vývoje sledovaných hodnot.


Nastavením vhodných a funkčních procesů snížíme počet neplánovaných odstávek výroby. Při navrhování procesů pracujeme s dostupnými daty, optimalizujeme zásoby. Ve spojení s chytrými brýlemi ušetříme značné náklady na výjezdy servisních techniků a zrychlíme výměnu informací mezi různými firemními provozy.

Kontaktujte nás pro víc informací

Co vám monitoring přinese

  • výkonnost firmy v číslech nebo grafech vždy poruce
  • okamžitá reakceschopnost na vzniklé abnormality
  • užší výrobu a podněty pro zlepšování
  • přesnější plánování kapacit a termínů dodávek
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • snížení počtu reklamací

Přínosy monitoringu výroby

snížení přímých nákladů na servis a údržbu strojního parku
snížení přímých nákladů v zásobách náhradních dílů
efektivnější sběr a vyhodnocování výrobních dat
napojení na firemní systémy (ERP, SAP, atd.)
snížení počtu reklamací
přehled o pracovnících a směnách

Kompletní technické specifikace pro vás máme v PDF:

Rádi s vámi projdeme případové studie u realizovaných projektů. Napište si o setkání.

Proč do toho jít s námi
Zkušenosti
Každý z nás má přes 15 let praxe ve výrobě
Spolehlivost
Máme za sebou projekty pro OEM i TIER1 společnosti
Důvěrnost informací
Vaše informace jsou u nás v bezpečí
Praktičnost
Řešíme praxi a reálné přínosy