Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Jak digitalizace mění podobu výrobních firem a automotive?

Všechno se průběžně mění a vyvíjí. Nové věci nahrazují staré. Vybavení bytu, zařízení, auto. A to i přes typickou náturu člověka, která tíhne spíše ke steoreotypu. Digitalizace nabízí spousty výhod pro jednotlivce, zjednodušuje nám každodenní činnosti. V průmyslu je její dopad ještě viditelnější. Mění tvář výrobních firem a celého automotive průmyslu.

Digitalizace je bezesporu významným trendem v dnešním byznysu a průmyslu. Stále více analytiků a CEO zdůrazňuje její důležitost pro udržení konkurenceschopnosti. V mnoha odvětvích a oborech je digitalizace klíčovým faktorem pro efektivitu, automatizaci, inovaci a zlepšení zákaznické zkušenosti. 

Otálet s digitalizací může mít negativní dopad na konkurenceschopnost firmy. Stejně tak i nepromyšlené investice do digitálních technologií. Nastavte si digitální strategii firmy, analyzujte své potřeby a procesy. Prospěšnost digitalizace se tak znásobí.

Analýza českého průmyslu 2023

Tuto skutečnost si uvědomuje i 207 respondentů Analýzy českého průmyslu 2023, kterou připravilo Národní centrum Průmyslu 4.0. Interview probíhala s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. 

Výrobní společnosti plánují i v dalších letech investice do nových technologií. A to i přes doznívající skokový nárůst cen vstupů a celkově složitou situaci na trhu.

 • 65 % společností plánuje růst investic do inovací.
 • Průměrně hodlají navýšit výdaje na inovace o 14 %.
 • Omezení inovací plánuje jen 9 % z dotázaných firem.

Z výzkumu je jasně cítit, jak si firmy uvědomují důležitost dat

 • Automatický sběr dat provádí 74 % velkých firem a 41 % malých a středních firem. 
 • K propojení těchto dat a vytvoření jednotného celku už se ale hlásí jen málo z nich. V menších firmách pak dokonce data nesbírají a nevyhodnocují okamžitě, nýbrž spíše jen v určitých intervalech.

Digitalizace v pozitivním světle

Digitalizace, sběr dat, okamžitá analýza a krátká reakční doba mají pro firmy mnohá pozitiva. 

 • Zvyšuje se efektivita výrobních procesů. Data firmám dávají přehled o využití strojů, jejich výkonnosti, spotřebě surovin,
 • Náklady se snižují. Optimalizace výrobních procesů vede k nižším nákladům. Snižuje se také potřeba manuální práce.
 • Kvalita produktů se zvyšuje. Moderní technologie lépe monitorují, vyhodnocují a optimalizují výrobní proces. Kvalita výsledných produktů se v konečném důsledku zvyšuje. Dostupnější jsou informace o reklamacích, vadách, zpětné vazbě od zákazníků. Souvztažnost dat (např. zobrazená přes platformu WorkSys) umožňuje pružněji identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Reakce na změny je rychlejší. Roste flexibilita. Digitální nástroje umožňují firmám rychle reagovat na změny na trhu nebo změny v požadavcích zákazníků. Firma účinně přizpůsobí svou strategii i procesy.
 • Rozhodování je lepší, stojí na pevných základech. Použití big data a analytických nástrojů umožňuje firmám komplexní přehled o podnikání, procesech, operacích. Usnadňuje rozhodovací procesy pro výrobu, plánování zásob, alokaci zdrojů. Na základě historických dat firmy lépe predikují poptávku do budoucna. Předcházení chyb ve výrobě docílíte použitím digitálního dvojčete (např. Twinzo).

Konkurenceschopnost se zvyšuje. Firmy mohou získat konkurenční výhodu, pokud efektivně využívají digitální technologie, data a analyzují zákaznické preference včetně zpětné vazby. Lépe identifikují trendy na trhu, přizpůsobují jim produkty.

Výzvy digitalizace

Obavy z digitalizace

Kolem zavedení Průmyslu 4.0 a AI do výroby existuje stále ještě hodně nejasností a potenciálních překážek. Nejvíce se jich týká právě umělé inteligence. Jejímu nasazení ve firmách brání nejasné řešení odpovědností. Větší otevřenost k zavedení AI do praxe nejspíš nastoupí s vyjasněním odpovědností za rozhodnutí učiněná AI. Ruku v ruce s tím musí zaznít, kdo nese odpovědnost za případné škody způsobené AI.

 • Na nepřehlednou legislativu v oblasti AI si stěžuje 75 % ředitelů Analýzy českého průmyslu 2023. 
 • Při zavádění Průmyslu 4.0 a AI narazilo podle výsledků výzkumu na právní překážky 36 % velkých firem a 12 % malých a středních podniků.

AI je zatím otevřená kapitola a hodně nové téma. Ohledně práva duševního vlastnictví při nasazení AI, legislativy ochrany patentů, autorských práv tápe nejen průmysl. 

Vyšší efektivita, lepší rozhodování, nižší náklady, flexibilita výroby, lepší konkurenceschopnost jsou dostatečné argumenty pro digitalizaci společnosti.

Není snadné nastavit konkrétní časový odhad, kdy je vhodné na tuto vlnu nastoupit. Závisí to na mnoha faktorech jako je odvětví, ve kterém podnikáte, velikost firmy, konkurenční prostředí, dostupné zdroje a mnoho dalších proměnných.

Soustřeďte se na komplexní digitalizaci. A tím nemyslíme monstrózní IT řešení pro celou firmu. Zaměřte se na plán digitalizace, propojení systémů a logické vazby mezi nimi. Proveďte ve firmě digitální audit. Pokud potřebujete podpořit, nasměrovat, sdílet zkušenosti, ozvěte se.