Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Optimalizace výrobních procesů

Výrobní podniky už několik let prochází rozsáhlou transformací. Rostoucí tlak na zkracování dodacích lhůt, široký sortiment, kvalitu a minimalizaci cen výrobků ze strany zákazníků i zevnitř, tedy v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, nutí zatvrzelé odpůrce systémů na řízení výroby přehodnotit názor a zapracovat na optimalizaci výrobních procesů a zejména jejich vyhodnocování v reálném čase.

Univerzální návod neexistuje

Funkce a obsah výrobního procesu jsou vázány na typologii podniku. Může mít rozsáhlý počet charakteristik, stejně jako přístupů, jak procesy optimalizovat.

Do úspěšnosti a rychlosti optimalizace vstupuje několik základních podmínek:

  • kvalita výrobního managementu (souvisí se vzděláním, úrovní informací a způsobilostí k jejich zpracování, podílem podnikového kapitálu pro výrobní proces a dalšími motivačními cíli),
  • stupeň rozvoje technologií v daném podniku,
  • finanční možnosti podniku,
  • výkonu pracovní síly a výrobních zařízení,
  • vlivu okolí (jako třeba bezpečnostní předpisy, legislativní předpisy apod.)

Při procesu rozhodování o cílech je třeba uvědomovat si důležitost informací a kvalitu zpětné vazby. Informace jsou samozřejmě zapotřebí jak při stanovování cílů, tak při jejich realizaci.

Všechny tyto okolnosti bereme v potaz a sestavujeme firmě plány na míru. Týkají se nejen proškolení, auditů a monitoringu výroby, ale také doplnění odborníků. V další fázi řešíme konkrétní zavádění nástrojů štíhlé výroby a průmyslu 4.0.

Zajištění kvality

Konkurenční výhoda podniku vyrůstá z hodnoty, kterou podnik vytváří. Hodnota výrobků by měla být větší než náklady spojené s jeho výrobou. Zároveň relativní i technická kvalita by se měla odlišovat (kvalita tohoto výrobku) od ostatních.

Problémové situace ve výrobě

K tomu, aby byla kvalita opravdu přijatelná, musí být ve všech výrobních tocích zřízené kontrolní body.

Pro zajištění přijatelné kvality s minimálními náklady je důležité eliminovat vadný materiálový prvek ve fázi, kdy je jeho zhodnocení co nejnižší. Zjednodušeně řečeno jde tedy o vyřazení vadných zdrojů dříve, než dojde k jejich zhodnocení další fází výroby.

V praxi znamená odmítnutí materiálového prvku při vstupní kontrole buďto odeslání zpět k dodavateli kvůli nepoužitelnosti. Při této možnosti riskujete dodatečné náklady a zkrácení termínů dodávky. V rámci prevence doporučujeme upravení specifikací a standardů přejímky materiálových prvků.

Na počátku možná vyřadíte relativně vyšší počet vadných produktů, ale i to může být méně nákladné než úplné zastavení výrobního procesu a čekání na dodávku materiálových prvků odpovídající kvality.

Výkon a kvalita jdou ruku v ruce

K dosažení dobře fungujícího výrobního procesu kvalitní produkce nestačí. Hlavní roli ve výrobě pořád hrají lidé a jejich pracovní výkony.

Jednou z cest, jak zvýšit produktivitu práce je, pracovat stejně, ale rychleji. Toho poměrně snadno dosáhnete reorganizací pracovního prostoru, doškolením a rekvalifikací pracovníků nebo třeba i využitím chytrých brýlí. Vlastní práce se tedy nezmění, změní se pouze zavedené způsoby, jak práci dělat.

Existuje ale i jiný způsob zvýšení produktivity.

Digitalizace a automatizace výroby

Jedním ze způsobů zvyšování účinnosti všech typů prací je automatizace. S pomocí chytrých strojů pracovníci produkují vyšší výstupy. Využitím principu digitálních dvojčat snadno dokážete nasimulovat proces dílčí i celý proces výroby, takže se vyhnete chybám, které v reálném světě stojí spoustu peněz i času.

S pomocí chytrých brýlí zrychlíte práci, snížíte chybovost, urychlíte proces zaučování a zajistíte servis a údržbu okamžitě a bez přímé účasti specialisty v terénu.

Další možností automatizace je zjednodušení pracovních postupů. Mluvíme o principu štíhlé výroby. V rámci zavádění štíhlé výroby v prvním kroku identifikujeme ztráty vyskytující se v procesu. Vymezíme standardy, které povedou k odstranění plýtvání a zvýšení produktivity zlepšováním procesů a toků ve výrobě. V konečné fázi zavedeme nástroje a metody, které podpoří další růst produktivity v podniku. Především ale zajistí udržitelnost zeštíhlených procesů. Aby se to dlouhodobě dělalo tak, jak má.

Optimalizace není novinkou

Snahy o zjednodušení a zlepšování výrobních procesů jsou tu s námi po desítky let.  Uplatnění principů s cílem zvýšení produktivity manažerských činností je čerstvé a postupuje pomalu.

K prosazení nových postupů je nutné změnit myšlení manažerů i samotných pracovníků. Zeptejte se sami sebe, proč jednotlivé činnosti a operace ve výrobě děláte, k čemu vedou a co vám to přináší.

Často totiž zjistíme, že pro řadu činností není žádný rozumný důvod. Dělají se třeba z tradice nebo proto, že je nařizují formální procedury, ale nemají žádný praktický význam.

Umíme změnit nejen proces, ale i tu formální proceduru, směrnici. Revidujeme váš interní systém managementu kvality (ať už certifikovaný, nebo ne), a zjednodušíme a snížíme vám byrokracii s tím spojenou.