Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Paperless manufacturing: papír je na vlaštovky, do výroby nepatří

Na co nemáte ve firmě papír, jako by neplatilo. V podnikání představovala papírová evidence po mnoho let nevyvratitelný důkaz. A tak se všechno tisklo, spousta věcí několikrát. Každé oddělení si vytvořilo svoji kopii, do které si něco zapsalo. Firmy mají nyní archivy, ve kterých se málokdo vyzná. Jsou v nich schované krabice, na jejichž obsah mohou vtipálci vyhlásit sázky. Je čas na bezpapírovou výrobu.

Vedle krabic s neznámým obsahem jsou zásadní dokumenty jako zakládací smlouvy, smlouvy se zákazníky nebo dodavatelské faktury. Mezi tím vším pak doklady, které měly svůj význam, teď už jsou zastaralé a firmě nepomohou. Inventarizační protokoly, plány výroby, skladové zásoby, protokoly z přejímky. Není nikdo, kdo by je vyhodil, skartoval. Procesy na řízení dokumentů jsou jedna z posledních záležitostí, která se ve firmách řeší. Papírová evidence nevytváří hodnotu, nevydělává firmě peníze.

Papír jako komunikační médium

Papírové dokumenty se těžko kontrolují, jsou náchylné na lidskou chybu a jejich používání je nákladné. Tyto nedostatky si naštěstí uvědomují samotné firmy. Nastupuje doba bezpapírové výroby. Některým změnám pomohl nucený home office zaměstnanců za koronavirové pandemie.

Minulostí se stává ruční řízení a sledování výroby. Výrobci přecházejí na řízení pracovních postupů, komunikaci, evidenci a plánování prostřednictvím digitálních technologií. K řízení podniku ve skutečnosti stačí softwarová řešení, cloud, AI, programování a pokročilé analytiky. Na dílnách jsou jako doma velkoplošné obrazovky, ovládací panely, senzory, čidla, které společně zastanou funkci papíru.

Pod pojmem paperless manufacturing si můžeme představit digitální řízení jednotlivých dílčích procesů např. systémem Lojza až po komplexní řešení výroby prostřednictvím platformy WorkSys.

Software nahradí všechny papírové formáty

Paperless manufacturing je řešení, které využívá software pro nejrůznější oblasti napříč výrobou. Mezi ně patří:

 • řízení výroby,
 • plánování,
 • nákup,
 • řízení zásob,
 • vyhodnocování a analýza výroby,
 • monitoring výrobních procesů,
 • optimalizace procesů,
 • vyhodnocování jakosti,
 • reporting obecně.

Vedle toho, že bezpapírová výroba data zachycuje, také je pročišťuje, organizuje. Připravuje data pro rozhodnutí v reálném čase.

Výhody bezpapírové výroby

 1. Vyšší produktivita

Data jsou ukládána obvykle v cloudu. Získané informace přímo ze strojů, systémů a od lidí jsou analyzovány. Vidíme požadované hodnoty, změny stavu, trendy. Zaměstnance čeká méně ručního vyplňování formulářů, méně sledování souvislostí a více času na práci i na koordinaci práce s dalšími zaměstnanci.

Operátor vidí aktuální stav stroje. Informace může třídit podle času, operátora, stroje, podle lokality. Papírová evidence tato rozhodnutí také umožňovala, ale vyžadovala čas na přípravu i koncentraci pro minimalizaci chyb. Akce nastupovala vždy s jistým zpožděním. Celý tým v každém okamžiku ví, co má dělat. Operátor vidí, jak věci postupují, aniž by sledoval deníky nebo naháněl ostatní k aktualizaci.

 1. Přesnost dat

Lidé dělají chyby. Papírovými záznamy prostupuje jistá míra zkreslení podle toho, kdo informace zaznamenává. K chybám dochází také záměnou verzí jednotlivých papírových záznamů. Jak by mohl pracovník rozeznat, že dokument, který aktuálně drží v ruce, platí? Data poskytnutá přímo zařízením jsou jasná a daná.

Zařízení mají vestavěný systém pro sběr dat, instalovány senzory, měřící zařízení, která zachycují informace a odesílají je všude tam, kde jich je potřeba. Digitalizaci pomáhají také moderní nástroje jako chytré brýle. I starší zařízení je možné dovybavit tak, aby sama o sobě poskytovala informace.

 1. Identifikace problémových míst

Z digitálních informací výrazněji vystoupnou problémová místa. Odpadá čas věnovaný zdlouhavé analýze papírových záznamů. Rychle mohou nastoupit nápravná opatření spojená s oblastí, kterou jste se rozhodli sledovat.

 1. Akce v reálném čase

Při plném paperless manufacturing znáte aktuální stav objednávek, zásob a další informace související s obchodními a výrobními procesy. Přes automatické notifikace víte okamžitě o úzkých místech nebo kritických bodech. Identifikované problémy systém okamžitě podle nastaveného scénáře předá dál, nebo přímo vyvolá reakci k odstranění problému či hrozby.

Jednotlivé zakázky upřednostňujete pouhým přetažením v systému. Automaticky vám vypočítá očekávané dodací lhůty a dostupnost surovin pro každou zakázku. Přesně víte, kdy nakoupit další materiály. I podle toho můžete okamžitě upravit prioritu zakázek v hlavním výrobním plánu. Změnit nákupních chování.

 1. Inovace

Všichni jsou na jedné lodi. Transparentnost otevírá bránu komunikaci a spolupráci. Každý člen týmu má přístup ke shodným aktuálním informacím. Do pozadí se odsouvá hledání kliček v procesu a uvádění zkreslených informací. Na první místo staví spolupráci mezi týmy cílení na zlepšení výstupu a procesu.

Každý se podle svých kompetencí v bezpapírové výrobě soustředí na hlavní náplň své pozice. Neztrácí čas vyplňováním formulářů.

 1. Pokles nákladů

Při fungování v bezpapírové výrobě odpadají náklady na nákup tiskáren, jejich údržbu, samotný papír i jeho skladování. Díky vyšší produktivitě, kontrole v reálném čase a snazší optimalizaci procesů jsou úspory celkově ještě vyšší. Okamžité zásahy do výroby umožněné digitalizací šetří čas, snižují výpadky kvality, predikují technické problémy za chodu, vyjasňují problémy s procesy a zvyšují přesnost kalkulací a ekonomických ukazatelů.

 1. Transparentnost, spolupráce

Transparentnost procesů a produktivity vede k lepší komunikaci a spolupráci uvnitř celého podniku. Shromážděná data jsou jediným zdrojem pravdy a důkazem.

 1. Přesnost

Papírově řízená výroba byla často doprovázena papírovými zakázkovými listy pro plánované nákupy. Docházelo i k zastavení výroby, pokud byly plány chybné a byla vyžadována změna. Někdy se vyrobený díl předělával, pokud už k jeho výrobě došlo.

Automatizovat lze i kontrolu dodržování předpisů. Díly s vysokou hodnotou obvykle vyžadují přísné dodržování shody a různé úrovně schvalování. S papírovým systémem řízení výroby a kontroly představoval tento krok časově náročnou činnost. Přitom ověření shody můžeme řídit snadno digitálně přes workflow.

Stěžejní krok je výběr vhodného a dostupného řešení. To musí odpovídat potřebám firmy. Není vhodné vybírat takové, kterému se musí firma příliš přizpůsobovat. Nové řešení by mělo být snadno propojitelné se stávajícími systémy a technologiemi. Z naší zkušenosti doporučujeme platformu WorkSys. Aby byla energie vložená do digitalizace smysluplná a správně zacílená, doporučujeme nejprve digitální audit firmy. Nebo chcete-li, „ověření míry digitální připravenosti“. Z něj vyplynou návrhy pro zlepšení.