Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Digitální audit: start efektivní digitalizace

Digitální audit poskytuje detailní pohled na firemní IT. Prostřednictvím digitálního auditu má firma černé na bílém, jaké jsou její silné a slabé stránky v oblasti digitalizace a automatizace. Firmy chtějí růst, hledají úspory, potřebují držet krok s technologickými změnami a chtějí uspět v konkurenčním boji. Některé podniky touží po expanzi, jiné po stabilizaci procesů ve firmě, systémovém podchycení veškerých kroků, odhalení zbytečných činností. Společnosti vyhledávají digitální audit z různých důvodů.

Efektivita v každém kroku

Strojírenství klade v současné době extrémní důraz na efektivitu. V průmyslové výrobě vidíme jednoznačný trend: „Nenechávejte zaměstnance dělat činnosti bez přidané hodnoty.“ Naši interimové by vám potvrdili, že se řeč vždy stočí k digitalizaci ve firmě.

Množství samostatných aplikací, nástrojů a robustních databází komplikuje snahy o efektivitu.

Cíle a výstupy digitálního auditu

Základem každého digitálního auditu je nejprve popis aktuálního stavu digitalizace a automatizace ve firmě. A je prakticky jedno, jaký máte stanovený cíl auditu.

Spektrum výstupů digitálního auditu je opravdu široké a vždy je definujeme konkrétně. Navrhujeme takové změny, které mají největší přidanou hodnotu. Klient získá:

 • informace o dostupných datech a možnostech jejich použití pro zvýšení konkurenceschopnosti,
 • ucelený procesní pohled na systémy,
 • komplexní přehled o stávajících podnikových systémech, jejich vzájemném propojení a toku informací mezi systémy,
 • náhled na rizika vyplývající z digitalizace nebo nedostatečné digitalizace.

Cíle vždy závisí na nastavení rozsahu auditu. Nejčastěji klienti vybírají některé z těchto cílů:  

 • snížení administrativy ve firmě,
 • snížení počtu činností prováděných ručně,
 • návrhy na zlepšení digitalizace prostřednictvím změny systémů,
 • snížení chybovosti související s ručním zadáváním dat,
 • zpřehlednění procesu výroby,
 • odstranění situací s nulovou evidencí o vytvořeném produktu,
 • eliminovat stavy, kdy je evidence o produktu dopracována až po dokončení výroby,
 • pořádek v datech.

V čem vás digitální audit obohatí

Zkušení auditoři přinesou do firmy unikátní know-how. Nejsou z vaší společnosti, velmi dobře ale znají obor. Nejsou zatíženi rutinou vašich procesů a dívají se na ně zvenku. Sundají vám růžové brýle, které nosíte, a vy uvidíte srovnání, v jakém stavu je digitalizace ve firmách podobných té vaší. Přináší nový pohled na věc a tím obohatí vaši firmu.

Auditor při analýze změří čas, který je potřeba pro stávající provedení procesu včetně zpracování papírové dokumentace. Poté provede odhad času po digitalizaci procesu, nebo jeho části. U návrhu řešení nechybí přepočet nákladovosti. Zkušený auditor navrhne technologie, které jsou vhodné k implementaci a stanoví, jaké pozitivní a negativní dopady na společnost mohou mít.

Digitální audit může být také zaměřený na zákaznickou zkušenost. Auditor vám zprostředkuje pohled na společnost očima zákazníka.

Digitalizace je nikdy nekončící proces. V každé době přináší výhody. Zjistěte, jaké výhody může zajistit vám. Kontaktujte nás, společně nastavíme digitální strategii pro vaši firmu.