Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

V robotizaci jsme dobří

Počet používaných robotů dosahuje celosvětově nejvyšších úrovní za celou historii průmyslové výroby. Obzvláště velký vzestup zažila robotizace v letech 2014-2019, kdy dosáhla růstu o 85 %. Robotizace je opakovaná technologická činnost vykonávaná prostřednictvím robota, manipulátoru. Stroj provádí každou činnost podle určitého pravidla. Obsluha není složitá, zvládnou ji i lidé netechnického zaměření. Snadná bývá i Integrace robotů do procesu.

Překvapivé statistiky

Nejintenzivněji nasazují průmyslové roboty v Číně. Za rok 2019 vzrostlo podle Mezinárodní federace robotiky jejich množství o 21 %, tedy zhruba 140 000 instalací nových robotů.

Ve světové konkurenci nezaostala ani Česká republika. Patří mezi 15 zemí s nejvyšším počtem instalovaných robotů za rok 2019. Celkově instalovala 2 600 nových robotů. V Evropě se za rok 2019 dostalo na první místo Německo s 20 500 novými roboty za rok.

Při pohledu do nejaktuálnějších dat zjistíme, že se na prvních místech mnoho nezměnilo. Nejvíce nových průmyslových robotů za rok 2022 instalovala Čína. Nárůst byl 51 %, ročně instalovala přes 260 000 nových robotů.

Annual installations of industrial robots 15 largest markets 2019 Source: World Robotics 2020

V roce 2021 už Českou republiku v počtu nových robotů přeskočilo Polsko. Meziročně zvýšilo počet instalovaných robotů o 56 %, na počet šlo o 3 300 robotů.

Zájem o robotizaci

Robotizace je ve firmách vnímána rozdílně. Je vhodná jako náhrada lidské činnosti. Zaměstnanci vnímají robotizaci jako zloděje jejich zaměstnání. Proto roboty mnohdy nechtějí. Jsou však činnosti, které by lidé ani neměli dělat a měli by je nechat strojům. Jde o nebezpečné práce např. ve slévárnách. Nahrazují se i práce dlouhodobě ohrožující zdraví a složité. Např. v lakovnách, při zvedání těžkých břemen.

Předpoklad o nahrazování lidské práce a propouštění naráží na tvrdá data. Země s největší robotizací na světě mají nejnižší míru nezaměstnanosti.

Automatizace

Robotizace je součást vyššího celku, automatizace. Při ní přenecháváme rutinní činnosti výrobnímu zařízení, softwaru a dalším technologiím. Nahrazujeme činnost lidí.

Příkladem může být zadávání pojistných událostí. Pojišťovna se může rozhodnout, že nechce platit nájem poboček a zaměstnance, kteří s lidmi vypisují formuláře. Místo toho investuje do vývoje webu s formuláři pro zadání pojistné události. Proces tak přesune z velké části k zákazníkovi a podle vyplněných údajů se pojistné události automaticky třídí.

Robotizace zvyšuje produktivitu a je nezbytně nutná pro dlouhodobý růst. Zároveň ale mění výrobní proces. S robotizací klesá poptávka po zaměstnancích a mění se práce.

Výhody automatizace jsou např.:

  • lepší zařazení zaměstnanců a využití jejich kvalifikace,
  • pokles počtu lidských chyb,
  • nižší náklady na řešení chybovosti,
  • snazší plánování budoucí strategie, 
  • lepší měřitelnost,
  • menší potřeba papírové dokumentace, 
  • úkoly jsou prováděny stejně. 

Strategie a robotizace

Podle průzkumu společnosti Cain & Co. je až 9 z 10 investic do robotizace bez jasné strategie. Firmám chybí systém a nastavený cíl. Robotizace v danou chvíli řeší třeba problém s nedostatkem pracovní síly. Ačkoliv tak automatizace přináší jasné benefity, z dlouhodobého pohledu nedosahují možné přínosy maximální hodnoty.

Firmy nejčastěji nové technologie přijímají neplánovaně. Sladění se strategií společností a  napojení na ostatní technologie nechávají na později, obvykle až po implementaci. Se zpožděním nastupují i efekty z robotizace.

Pokud firmy nemají přehled o stávající automatizaci a robotizaci, nedokáží ani nastavit vhodnou strategii. Může se stát, že společnost nahradí fungující spolehlivou technologii. Společnost přichází zbytečně o investice. Stejně tak je důležitý i přehled o digitalizaci firmy. Další zavádění systémů a aplikací bez kvalitního digitálního auditu není efektivní. 

Aktuálně se nacházíme v období, kdy firmy naráží na dopady bezhlavé digitalizace a přijímání nových technologií. Počáteční nadšení a vrhání se po hlavě do dalších digitalizačních a automatizačních projektů postupně střídá střízlivění a analytický přístup. Pokud potřebujete poradit, jak přistoupit k digitalizaci ve své společnost, Ajka vám ráda podá pomocnou ruku a strategii. 

Zdroje: 

  1. Cain & Co.: Businesses Adopt Robots Without An Automation Strategy 
  2. International Federation of Robotics: World Robotics Report 2020
  3. International Federation of Robotics: World Robotics Report 2022