Používáme soubory cookies k pravidelnému zlepšování výkonu a použitelnosti webu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním všech cookies.Zobrazit více

Automatizace, digitalizace, robotizace: Znáte rozdíly?

Tuto dobu hodnotíme jako rychlou. Nedá se ale říct, že se tempo změn zásadně liší od předchozích dekád. I tehdy se zdál vývoj překotný a nástup nových technologií nezastavitelný. Něco je spojuje. Vždy je zásadní, do jaké míry dokážeme využít novinky, které nám naše doba přináší.

Pojmy automatizace, digitalizace a robotizace jsou nejčastěji diskutované v souvislosti s Průmyslem 4.0. Někdo je nevědomky zaměňuje. Mají k sobě blízko, to je bez debat. Ale rozhodně nejsou stejné.

Chytratovarna

Automatizace

Při automatizaci využíváme různé nástroje k provádění opakujících se úkolů bez zásahu člověka. Původně šlo o činnosti, které vykonávali lidé. Rutinní charakter ale umožnil jejich zautomatizování. Využívají se různé fyzické stroje, počítačový software, roboti, digitální a další technologie.

Automatizaci potkáváme denně při nejrůznějších činnostech. Vezměme si třeba výtah, automat se sladkostmi, automat mají některá auta pro udržování nastavené rychlosti. V tomto směru to nevypadá, že by automatizace byla nějaká novinka nebo průlom 21. století.

Automatizace může nabývat různých rozměrů. Na jedné straně je jednoduchá automatizace, v některých firmách už je velmi propracovaná. Implementace automatizačního softwaru může trvat až měsíce. V takovém případě zahrnuje integraci aplikací na úrovni databáze i na úrovni infrastruktury. V některých oblastech průmyslu už je automatizace natolik zavedená, že není potřeba obsluha.

Příklad automatizace

Příkladem moderní automatizace jsou chatboti. Firma si vytvoří komunikační nástroj s přístupem do znalostní databáze firmy (smlouvy, faktury, objednávky, kontaktní informace, reklamace, časté dotazy). Ušetří na lidské síle, přitom je podpora zákazníkům implementovaná do webových stránek dostupná 24 hodin denně. Ve své podstatě jedná jako člověk. Prostřednictvím zpřístupněných informací z firmy může chatbot vyřešit zákazníkův problém.

Výhody a rizika automatizace

Automatizace složitých procesů i každodenních drobných rutinních činností přináší výhody.

  • Jednotnost. Každý úkol je prováděný stejně. Výstup je spolehlivý. Zařízení můžete přímo naprogramovat pro kontrolu výstupu. 
  • Úspora času zaměstnanců. Uvolníte lidem ruce, aby se mohli věnovat jiným,  složitějším nebo kreativnějším úkolům. Manuální a zdlouhavé úkoly přenecháte automatizaci. 
  • Pokles nákladů. Při výrobě nedochází k lidské chybě.
  • Růst přesnosti a rychlosti. 
  • Jasně definovaný podnikový proces.

Automat udělá to, na co je naprogramovaný. Jen a pouze to, nic víc. Dokud nedostane vstupní impuls, vyčkává. Informace může získat od člověka, z čidel, informačního systému. Proto se v určitých situacích ukazuje, že je lidská reakce rychlejší. Schopnost přemýšlet nás staví nad automatizací. Je flexibilnější a efektivnější.

Robotizace

Robotizace je jistou podkapitolou automatizace. V běžném životě máme s robotizací spojené i některé domácí pomocníky, např. kuchyňského robota, automat na kávu. Ve výrobě se jako robot označuje i manipulátor, který obdrží materiál, vykoná určitou činnost a posílá materiál dále.

Na pomyslném technologickém vrcholu současné robotizace průmyslu je robotické rameno. Jde o ruku, která pracuje místo člověka a vykonává naprogramované činnosti. Vykonává práci, která je složitá, velmi precizní a nebo třeba pro člověka nebezpečná. Skutečná robotizace nastupuje ve chvíli, kdy má přístroj čidla a na základě získaných informací a naprogramovaných alternativ provede úkon.  

Digitalizace 

Digitalizace je pojem, který v Průmyslu 4.0 slýcháme často. Jako digitalizaci označujeme převod informací do digitální podoby. Může jít o různé dokumenty, podklady, data.  Digitalizované informace je možné sdílet, zpracovávat, přistupovat k nim, předávat, automaticky vyhodnocovat.

Známe také digitalizaci komunikace. Ta v sobě skrývá přenos dat prostřednictvím informačních systémů.

Příklady digitalizace

Plně digitální firma nepočítá s daty na papíru. Veškeré informace jsou zavedené a uložené v systémech. Značně neefektivní je přepisování dat z papíru do digitální podoby. Jakýkoliv proces by měl začít přímo zápisem dat do systému. Tomu napomáhá např. systém digitalizace mikroprocesů Lojza. Místo vypisování formulářů ze servisního zásahu pracovník rovnou vkládá data do interní databáze. Klient z ní dostane potřebné potvrzení.  

U firem provádíme digitální audit. Z něj jasně vyplývá aktuální stav digitalizace pro interního i externího zákazníka. Dokážeme navrhnout a implementovat řešení, která sníží firemní náklady.

Aktuality sledujte u nás na LI